Công tơ điện 3 pha 4 dây gián tiếp đa biểu giá OHEB-D006M4.

  • Giá VNĐ
  • Hãng sản xuất Công ty CP Omnisystem VN, Hàn Quốc

Công tơ điện tử 3 pha 4 day gián tiếp đa biểu giá OHEB-D006M4. Có chức năng đo xa RF

Mã hàng : OHEB-D006M4

– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp;

– Dòng điện : 3*1(6)A;

– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;

– Hằng số công tơ : 10000 imp/kWh; 10000imp/kvarh;

– Cấp chính xác hữu công : 0,5S;

– Cấp chính xác vô công: 2.0;

– Kích thước :

– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF 408.925Mhz

– Phê duyệt mẫu :PDM 803-2016;

– Sản xuất : Omnisystem, Hàn Quốc

Sản Phẩm Liên Quan