Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp thông minh đa biểu giá OMWH- 3406W

  • Hãng sản xuất Công ty CP Omnisystem VN, Hàn Quốc

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp thông minh đa biểu giá OMWH- 3406W

Mã hàng : OMWH- 3406W

– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp;

– Dòng điện : 3*1,5(6)A;

– Điện áp : 3*133/230V,     3*230/400V, Tần số: 50Hz;

– Hằng số công tơ : 10000 imp/kWh; 10000 imp/kvarh;

– Cấp chính xác hữu công : 0,5S;

– Cấp chính xác vô công: 2.0;

– Kích thước :

– Đọc chỉ số từ xa bằng:

– Phê duyệt mẫu : 1349-2016

– Sản xuất :Omnisystem, Hàn Quốc

Sản Phẩm Liên Quan