Công tơ điện 3 pha 4 dây trực tiếp đa biểu giá OHEB-D100M5.

  • Hãng sản xuất Công ty CP Omnisystem VN, Hàn Quốc

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp đa biểu giá OHEB-D100M5. Có chức năng đo xa RF

Mã hàng : OHEB-D100M5

– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp;

– Dòng điện : 3*5(100)A;

– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;

– Hằng số công tơ : 1000 imp/kWh; 1000imp/kvarh;

– Cấp chính xác hữu công : 1.0;

Cấp chính xác vô công: 2.0;

– Kích thước :

– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF 408.925Mhz

– Phê duyệt mẫu : PDM 804-2016;

– Sản xuất : Omnisystem, Hàn Quốc

Sản Phẩm Liên Quan