Giải pháp đo xa công tơ nước

Công ty Omnisystem VN chuyên cung cấp hệ thống đọc dữ liệu từ xa điện, nước, ga.

+. Mỗi công tơ nước được kết nối với một bộ chuyển đổi TCB conver tín hiệu DC-PLC sang RS485, đồng thời TCB gắn luôn địa chỉ ( seri No cho công tơ đó).

+. TCB luôn luôn phải được cấp nguồn 220V, công xuất của TCB ≤ 1,8W. Các TCB được đấu nối song song với nhau.

+. Từ TCB được kết nối với DCU( DCU luôn luôn phải được cấp nguồn 220V, công xuất của DCU ≤ 1,8W). DCU là thiết bị thu thập dữ liệu của công tơ, mỗi DCU quản lý trục tiếp 200 công tơ nước.

+.Từ DCU kết nối trực tiếp với PC qua bộ chuyển đổi RS 232.

+. Trên PC cài đặt phần mềm chuyên dụng. Từ phần mềm chúng ta quản lý toàn bộ và xem xét hệ thống đo xa nước.

+. Phần mềm quản lý có thể xem mức độ sử dụng nước từng căn hộ từng giờ, tuần, tháng, năm. Xuất ra file xcel để tính tiền…

– Hệ thống cập nhật dữ lieu từng giờ.

– Tiết kiệm thời gian.

– Đọc chỉ số 100%

– Quản lý, theo dõi trực tiếp trên PC, Smartphone, Tablet

Sản Phẩm Liên Quan